Приложение

Домакинство

Жилищни сгради

Басейни

СПА

Индустрия

Земеделие

Приложение на активаторите на вода „T-SONIK“ и „TECO“

 • Еднофамилни и многофамилни жилищни сгради
 • Хотели и СПА комплекси
 • Циркулационни системи в плувни басейни, джакузи и тангенторни вани с топла минерална вода
 • Частни и публични басейни
 • Болници, училища, детски градини и ясли
 • Хранителновкусова промишленост
 • Производство на хляб и хлебни изделия
 • Строителство
 • Индустриални производства
 • Селско стопанство и земеделие
 • Рибарници
 • Автомивки тунелни (четкови) и на самообслужване с водоструйни апарати
 • Конвектомати и кафе машини
 • Професионални перални и миялни машини
 • Водогрейни котли
 • Тръбни и пластинчати топлообменници
 • Циркулационни системи за охлаждане
 • Водоохладителни кули
 • Парогенератори
 • Центробежни, вакуумни и термо помпи
 • Компресори
 • Пароструйни апарати
 • Соларни колектори за топла вода
 • Затворени водни системи за охлаждане на индукционните пещи
 • Отворени водни системи за охлаждане и измиване на консерви в консервната промишленост и др.
 • Съвместно с йонно-обменни филтри с цел намаляване разхода на сол и удължаване на експлоатационния срок на смолата или напълното премахване на същия от ВиК системата
 • Съвместно с UV лампи в системата за обеззаразяване. Активираната вода не отлага механични замърсявания на работните повърхнини на лампите и с това се повишава тяхната ефективност за целия период на експлоатация
 • Производство на бетони с висока якост и на предварително напрегнати бетонни елементи и др.
 • Пречиствателни станции на питейни и отпадни води
 • Фонтани, водопади, изкуствени и естествени водоеми
 • Поливни системи на цветя и тревни площи
Всички aктиватори на вода “T-Sonik” и “Teco”, са продукти патентовани от Treelium S.A и сертифицирани от акредитирани международни лаборатории.