Как работи

Принцип на действие на активаторите на вода „T-SONIK“ и „TECO“

При преминаване на водата през “T-SONIK”/“TECO“ в потока вода, хидродинамично, чрез движение по твърди граници със специална форма, се генерират механични колебания. Силовото и честотно действие на колебанията ни гарантират пълно преструктуриране на водата. Разрушават се големите групи от водни молекули, създават се голям брой малки групи. Увеличава се броя на свободните молекули, протича процес на дехидратация на йоните.

Новата структура е причина активираната вода да има по-ниско повърхностно напрежение и вискозитет, по-висока разтваряща, омокряща, измиваща и хидратираща способности.

Процесите на загряване, охлаждане и ледообразуване на водата протичат по-бързо заради по-добрите топлоотдаваща и топлоприемаща способност. Точно тази нова структура на водата е основна причина, при нагряване да не се образува котлен камък.

Обеззаразяване на водата с „T-SONIK“ и „TECO“

Обеззаразяването на водата се постига от непосредственото силово и честотно действие на генерираните механични колебания водещи до унищожаване на бактериите, както и от влиянието на повишената разтваряща способност на активираната вода. Поради осмотичното налягане, по-добрия разтворител какъвто е активираната вода, прониква през клетъчната мембрана на бактерията и разрежда разтвора. Следва механично издуване и разрушаване на бактериалната клетка.

При еднократно преминаване на водата през Активатора, повишената разтваряща способност се запазва до 5-6 денонощия. След този срок започва отново рязко увеличаване броя на бактериите.
За поддържане на висока степен на обеззаразяване е необходима рециркулация, каквато например има при басейните.